Langguth Gerd: Angela Merkel

Cijena 100,00 kn

Autor: Langguth Gerd

Šifra: 36858

Kategorija: Povijest

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 2006

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 15.5x23.5 cm

Broj stranica: 316

Uvez: tvrdi

Gerd Langguth: Angela Merkel

Po­li­ti­čka bio­gra­fi­ja A. Mer­kel, ak­tual­ne nje­ma­čke kan­ce­lar­ke. Nje­zin život i po­li­ti­čki uspon ne pre­sta­ju in­tri­gi­ra­ti nje­ma­čku i svjet­sku jav­nost ni nakon što je po­sta­la prvom nje­mač­kom pre­mi­jer­kom. O Mer­kel, inače znan­st­ve­ni­ci s po­dru­čja pri­rod­nih zna­no­sti, zna se vrlo malo ili, kao što kažu neki po­li­ti­čki ana­li­ti­ča­ri, ug­lav­nom ono što ona sama želi da se o njoj zna.

U či­nje­ni­ci da je od­ra­sla i više od 30 go­di­na bo­ra­vi­la u DDR-u mnogi ana­li­ti­ča­ri na­la­ze uz­ro­ke iz­vje­sne taj­no­vi­to­sti kojom je oba­vi­je­na nje­zi­na bio­gra­fi­ja.

Te­me­lje­ći svoje is­tra­ži­va­nje naj­ve­ćim di­je­lom na raz­go­vo­ri­ma s go­to­vo 140 osoba koje su na razne na­či­ne bile ve­za­ne uz nju ili pra­ti­le nje­zin život iz­bli­za te na dužem raz­go­vo­ru s A. Mer­kel, autor po­ku­ša­va od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje tko je ta danas tako po­zna­ta a u isto doba i tako ne­po­zna­ta žena.

Autor Gerd Lan­g­guth is­tak­nu­ti je nje­ma­čki po­li­to­log.

 

(E11)

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00