Početna Proizvodi Vedute Chnin - Fortezza nella Dalmatia

Coronelli Vincenzo: Chnin - Fortezza nella Dalmatia

Cijena 4.500,00 kn

Autor: Coronelli Vincenzo

Šifra: 48620

Kategorija: Vedute

Godina izdavanja: 1690

Mjesto izdavanja: Venecija

Format: 58x44 cm

Vincenzo Coronelli: Chnin - Fortezza nella Dalmatia

 

Vincenzo Maria Coronelli (1650.-1718.), teolog, kozmograf, geograf, kartograf i izdavač. Od 1667. – 1671. Učio je astronomiju kod Pietra Martire Rusca. Godine 1671. Pristupio je franjevačkom redu i živio u mletačkom samostanu S. Marie Gloriose dei Frari u Veneciji. Studirao je teologiju i humanistiku u rimskom kolegiju S. Bonaventura, gdje je učio i Euklidovu geometriju. Doktorirao je u Rimu 1973. Za vrijeme boravka u Padovi, od 1674.  do 1677., zajedno s grofom Francescom Damianijem istraživao je Euklidovu geometriju. Bavio se geografijom, povješću, kartografijom, bakrorezom, izadom globusa i graditeljstvom. Na zahtjev vojvode Rannucia Farnesea 1678. izradio je prvi globus. Uveneciji je uživao velik ugled i imapžo pristup u tajne arhive Mletačke Republike da bi došao do podataka za izradu karata. Pretpostavlja se da je sam Coronelli ctao svoje karte na bakrenoj ploči. Godine 1685. (ili 1686) objavio je dva djela o Moreji Conquiste della Republica in Dalmazia Epiro e Morea i Memorie istoriografiche del Regno di Morea e di Negroponte. Dubrovčani su ga prije nego je tiskao djelo 1685. odlučili nagraditi s dvadeset cekina, ako objavi tekst o Dubrovačkoj Republici. Coronelli je unio poslane podatke, pa je to prva sačuvana geografska karta na kojoj je područje Dubrovačke Republike dosta točno i pouzdano prikazano. Karta je objavljena u tom izdanju, ali i u drugim njegovim djelima s naslovom Stato di Ragusi, Bocca del Fiume Narentam, Isole di Lesina e Curzola ella Dalmatia posseduta Dalla Serenissima Republica di Venetia. Na njoj se vidi obalni pojas primorja od Makarske do Boke kotorske, a na moru svi veći jadranski otoci. Coronelli je priložio i grafički prikaz trase karavanskog puta od Dubrovnika do Carigrada Viaggio da Ragusi a Constantinopoli per la Bosa, Servia, e Romania. U tom izolaru nalazi se karta šire okolice Zadra Contando di Zara, Parte della Dalmatia. S obzirom na veličinu i mjerilo to je vrlo detaljna karta, pa se može smatrati prvom topografskom kartom tog područja. Njegovo najveće kartografsko djelo ja Atlante Veneto, atlas čiji je prvi svezak objavljen 1691, a drugi 1695. U Veneciji j že 1680. osnovao prvo geografsko društvo,  Accademia Cosmographica degli Agronauti, jedno od najstarijih geografski društava na svijetu. Namjer mu je bila da razvije i izdavačku djelatnost kako bi organiziralo distribuciju njegovih radova širom Europe

 

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00