Početna Proizvodi Knjige Povijest Na crnim listama

Lendvai Paul: Na crnim listama

Cijena 150,00 kn

Autor: Lendvai Paul

Šifra: 50020

Kategorija: Povijest

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 2006

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 15x23 cm

Broj stranica: 382

Uvez: tvrdi

Paul Lendvai: Na crnim listama

Doživljaji jednog Srednoeuropljanina

Paul Len­d­vai, ug­led­ni au­s­trij­ski no­vi­nar i pu­bli­cist, jedan je od vo­de­ćih za­pad­nih struč­nja­ka za is­toč­nu i ju­goi­stoč­nu Eu­ro­pu. Knji­ga Na crnim li­sta­ma do­bi­la je 1997. na­gra­du za pu­bli­ci­sti­ku. Za ovo, prvo hr­vat­sko iz­da­nje, autor je na­pi­sao po­se­ban uvod. Knji­ga pri­ka­zu­je vla­sti­te do­živ­lja­je i vi­đe­nja bur­nog vre­me­na po­sli­je­rat­ne Eu­ro­pe, u oz­ra­čju hlad­no­ga rata, sve do pada ko­mu­ni­zma i novih glo­bal­nih svjet­skih iza­zo­va.

 

(E11)

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00