Chateau Dominique: Film i filozofija

Cijena 100,00 kn

Autor: Chateau Dominique

Šifra: 42921

Kategorija: Kazalište i film

Izdavač: Clio

Godina izdavanja: 2011

Mjesto izdavanja: Beograd

Format: 15x21 cm

Broj stranica: 256

Uvez: tvrdi

Dominique Chateau: Film i filozofija

Film i fi­lo­zo­fi­ja da­je isto­vre­me­no povijesni i kri­tič­ki pre­gled utjeca­ja fi­lo­zo­fi­je na film i svje­do­či o jed­noj no­voj fa­zi u te­o­ri­ji fil­ma.

Utjecaj fi­lo­zo­fi­je na film oči­ta­va se u tri aspek­ta: pred­sta­vlja­nje li­ka fi­lo­zo­fa u film­skoj umjet­no­sti, po­ku­ša­ja film­skih adap­ta­ci­ja fi­lo­zof­skih tek­sto­va i u spo­sob­no­sti fil­ma da fi­lo­zo­fi­ra.

Do­mi­nique Chateau sin­te­ti­zira do­pri­nos Berg­so­na, Be­nja­mi­na, Aj­zen­štaj­na, Ep­ste­na, Ba­ze­na, Mer­leau-Pon­tyja, Mi­tri­ja, Ca­ve­lla, De­leu­zea i Še­fe­ra, iz­me­đu osta­lih, za­dr­ža­va­ju­ći se pri tom kod onih prijed­lo­ga fi­lo­zo­fi­je fil­ma ko­ji taj me­dij shva­ća­ju kao povijesni fe­no­men po­ve­zan s mo­der­no­šću, kao po­lje spe­ci­fič­nog iz­ra­za ili pak kao pred­met is­ku­stva gdje su fi­lo­zo­fi­ja i film jed­na­ko na pro­bi.

KF 3

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00