Ranciere Jacques: Filmska fabula

Cijena 100,00 kn

Autor: Ranciere Jacques

Šifra: 43696

Kategorija: Kazalište i film

Izdavač: Clio

Godina izdavanja: 2010

Mjesto izdavanja: Beograd

Format: 15x21 cm

Broj stranica: 222

Uvez: tvrdi

Jacques Ranciere: Filmska fabula

Jacques Ranciere ana­li­zi­ra raz­li­či­te ob­li­ke su­ko­ba dva­ju raz­li­či­tih po­e­ti­ka ko­ji či­ni srž sa­mog fil­ma. Iz­me­đu sna Jeana Ep­stei­na i en­ci­klo­pe­di­je oslo­bo­đe­ne svih ilu­zi­ja Jean-Luca Go­da­rda, iz­me­đu zbo­gom kazalište i do­bar dan te­le­vi­zi­jo, Ranciere do­ka­zu­je kako je film­ska radnja, u stva­ri, uvijek ne­do­seg­nu­ta, frustrirana radnja.

Svo­jom ne­do­seg­nu­to­šću ona bri­še gra­ni­ce iz­me­đu do­ku­men­ta i fik­ci­je. Kao san umjet­ni­ka 19. stoljeća, radnja pri­ča pri­ču o 20. stoljeću. 

 

(KF3)

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00