Početna Proizvodi Knjige Geografija Hrvatske planine

Poljak Željko: Hrvatske planine

Cijena 120,00 kn

Autor: Poljak Željko

Šifra: 40213

Kategorija: Geografija

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 1998

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 14x22 cm

Broj stranica: 539

Uvez: tvrdi

Željko Poljak: Hrvatske planine

Planinarsko - turistički vodič atlasom

Riječ je o pla­ni­nar­skom at­la­su s 50 zem­ljo­vi­da i 665 slika u boji. Atlas je na­stao kao plod au­to­ro­va du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­va­nja te rada više od sto­ti­nu su­rad­ni­ka iz ci­je­le zem­lje. Uz opis po­lo­ža­ja, re­lje­fa, klime, flore i faune dan je de­ta­ljan opis pla­ni­nar­skih pu­to­va i po­da­ci o pro­met­nim ve­za­ma. Atlas ot­kri­va iz­nim­ne pri­rod­ne lje­po­te Hr­vat­ske i po­zi­va sva­ko­ga od nas da kre­ne­mo pla­ni­nar­skom sta­zom. Autor knji­ge je dr. Želj­ko Po­ljak, li­ječ­nik, sveu­či­li­šni pro­fe­sor, pisac djela o pla­ni­nar­stvu, čo­vjek koji je prvi is­tak­nuo hr­vat­sku za­sta­vu na Hi­ma­la­ji.

Knji­ga sa­dr­ži 705 fo­to­gra­fi­ja i 50 zem­ljo­vi­da.

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00