Početna Proizvodi Knjige Povijest Ministar urotnik Mladen Lorković

Kolanović Kisić Nada: Ministar urotnik Mladen Lorković

Cijena 180,00 kn

Autor: Kolanović Kisić Nada

Šifra: 16562-4953

Kategorija: Povijest

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 1998

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 17x24.5 cm

Broj stranica: 408

Uvez: tvrdi

Ministar urotnik Mladen Lorković

Dnev­ni­čke za­pi­se Mla­de­na Lor­ko­vi­ća, mi­ni­s­tra vanj­skih po­slo­va NDH, pri­re­di­la je za tisak i uvod­nu stu­di­ju o nje­go­vu ži­vo­tu i po­li­tič­kom dje­lo­va­nju na­pi­sa­la dr. Nada Kisić Ko­la­no­vić. Au­to­ri­ca go­vo­ri o M. Lor­ko­vi­ću kao čo­vje­ku koji se ra­zi­šao s ra­di­kal­nim us­ta­št­vom i pri­klo­nio "us­ta­škom re­for­mi­zmu". Lor­ko­vi­će­vi za­pi­si, iz­vje­šta­ji Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va NDH te svje­do­čan­stvo o puču Vokić–Lor­ko­vić iz­nim­no su do­ku­men­ti­ra­ni. U pri­re­đi­va­nju ove knji­ge upo­rab­lje­ni su broj­ni iz­vo­ri, građa i li­te­ra­tu­ra.

 

(B16)

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00