Početna Proizvodi Knjige Religija Mitološki atlas Grčke

Olalla Pedro: Mitološki atlas Grčke

Cijena 250,00 kn

Autor: Olalla Pedro

Šifra: 34942

Kategorija: Religija

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 2007

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 21.5x25 cm

Broj stranica: 496

Uvez: tvrdi

Pedro Olalla: Mitološki atlas Grčke

Nakon šest go­di­na in­ten­ziv­nog rada na te­re­nu i is­cr­p­nog prou­ča­va­nja an­tič­kih iz­vo­ra, špa­njol­ski he­le­nist Pedro Olal­la ob­ja­vio je knji­gu Mi­to­lo­ški atlas Grčke, u kojoj su pa­žlji­vo i is­cr­p­no is­tra­že­ni an­ti­čki knji­žev­ni iz­vo­ri koji spo­mi­nju broj­ne mi­to­ve. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na de­talj­nim kar­ta­ma i ma­pa­ma s lo­ka­ci­ja­ma na ko­ji­ma su se od­vi­ja­li broj­ni pri­zo­ri iz grčke mi­to­lo­gi­je. Djelo sa­dr­ži i broj­ne cr­te­že i fo­to­gra­fi­je an­tič­kih gra­đe­vi­na i daje pri­kaz nji­ho­ve da­na­šnje oču­va­no­sti.

Mi­to­lo­ški atlas Grčke pre­gled­na je i vri­jed­na knji­ga koja nas na nov način uvodi u svi­jet an­ti­čke Grčke.

Više od 300 fotografija u boji antičkih lokaliteta

53 detaljna zemljovida

Popis antičkih književnih tekstova koji spominju mitove

Iscrpno rodoslovno stablo grčkih antičkih likova

Opsežna kazala toponima

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00