Mortier: Senj i Obrovac

Cijena 2.000,00 kn

Autor: Mortier

Šifra: 11580-938

Kategorija: Hrvatska

Godina izdavanja: 1703

Mjesto izdavanja: Nizozemska

Format: 31.5x54 cm

Pierre Mortier: Senj i Obrovac

Ova veduta Senja temeljena je na starijim vedutama mletačkih izolara, objavljena je u Mortierovom atlasu 1704. godine. Grad Senj, u vrijeme izrade ove vedute bio je sjedište Senjske kapetanije i glavna krajiška utvrda na obali. Veduta ga prikazuje kao utvrðeno naselje obzidano zidinama srednje debljine u obliku nepravilnog četverokuta sa 11 polukružnih, okruglih i četverokutnih kula. Zapadni gradski zid počinjao je kulom Turina. Odatle se bedem nastavljao prema Abrozovoj i Papinskoj kuli, a od tuda do kule Tribenac i Salapanok. Krajnju sjevernu točku zidina činio je istaknuti bastion Gulden. Od tuda se zidine spuštaju prema jugu do Kaštela. U okviru Kaštela nalazile su se dvije uglate polukule i jedna okrugla, tzv. Filipova kula. Od Filipove kule bedemi su nastavljali do kula Naša i Šabac koje su štitile crkvicu Sv. Marije. Južni badem okrenut prema moru i morska vrata grada štitio je lučki bastion (Pastein). U blizini Velikih vrata uzdiže se utvrda kaštel u kojoj su stanovali knezovi i kapetani Senja. Tu masivnu utvrdu s četiri ugaone kule podigli su oko 1310. krčki knezovi. Kaštel je kasnije služio Frankopanima kao njihova senjska rezidencija, da bi od 1469. godine dobio funkciju tvrðave i sjedišta zapovjedništva Senjske kapetanije. Unutar zidina vidimo stambene objekte i vrtove Senjana. Jedini naznačeni objekt izvan zidina je crkva Sv. Marije na Artu. Godine 1558. general Lenković na uzvišenju Trbušnjak gradi jaku tvrðavu - Nehaj, koja je danas jedan od najprepoznatljivih simbola grada Senja. Slikovit grad-utvrda na rijeci Zrmanji, bio je čest prikaz mletačkih izolara. Ova veduta potječe iz Mortierovog atlasa. Godine 1537. Obrovac zauzimaju Turci, koji ga drže sve do 1647. godine. Nakon što su ga 1647. godine preuzeli Mlečani, obnovili su utvrde Obrovca. Ova veduta prikazuje nam Obrovac u vrijeme njegove turske utvrde. O tome nam svjedoči simbol polumjeseca na jednoj gradskoj graðevini, koja je očito imala funkciju džamije. Grad se sastojao od tvrðave na vrhu brda iznad grada te civilnog dijela naselja koje je takoðer bilo utvrðeno nešto tanjim zidovima. Grad je imao dvoja vrata: kopnena i vrata sa strane Zrmanje. I danas se nad Obrovcem vide stara utvrda i ostaci zidina koje su ga opasivale. U prvom planu vedute vidimo vojnike koji promatraju grad. Vjerovatno se radi o mletačkom generalu Foscolu koji se sprema 1647. godine osvojiti Obrovac.

Pierre Mortier (1661-1711), nizozemski izdavač i bakrorezac koji je djelovao u Amsterdamu tijekom druge polovice 17.stoljeća i početkom 18. stoljeća. Izdavač Sansonovih, Jailotovih, de Ferovih i de Witovih karata.

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00